Project Doetinchem

Sint Willibrordusabdij in Doetinchem

We kijken terug op een geslaagd en inspirerend werkbezoek aan de Sint Willibrordusabdij in Doetinchem. Gedurende deze twee dagen hebben we de sfeer geproefd in het Stilte centrum Bethlehem en in de Abdij. Mede de rondleiding door de Ab, die uitgebreide uitleg gaf over de historie van de abdij en het stiltecentrum, werden als heel waardevol ervaren.  We hebben ook deelgenomen aan de vieringen en een bezoek gebracht aan de beslotenheid van de abdij om een gevoel te krijgen met wat de inhoud van ons werk zal omvatten.

 

Collectief bijeenkomst 3

22 december 2018

We bespreken de werken die bijdragen in het ontwerp. En we gaan aan de slag met een oefening om meer vaardigheid te krijgen met de vaardigheid van het brandschilderen.  Specifiek hebben we gekeken hoe je het best resultaat krijg met het aanbrengen van de grisaille op het glas. Een goeie oefening, waarbij we ook gesproken hebben over onze ervaring tot nog toe met deze nieuwe techniek.

Sint Christoffel Kathedraal

17 december 2018

Een werkbezoek aan de Sint Christoffel Kathedraal in Roermond. We zijn daar gericht gaan kijken naar de wijze waarop brandschilder technieken in de ramen zijn toegepast. Daarnaast hebben we ook details bekeken die toepasbaar zijn in het ontwerp dat we momenteel ontwikkelen.

Collectief bijeenkomst 2

24 november 2018

Omdat brandschilderen een belangrijke techniek is in het maken van glas in lood ramen zullen we ons hierin gaan verdiepen omdat deze techniek ook zal worden toegepast in het ontwerp voor de Sint Willibrordusabdij in Doetinchem.

Collectief bijeenkomst 1

27 oktober 2018

De eerste werkbijeenkomst. Een spannend moment. Naast de visualisatie die hier al zichtbaar zijn, wordt nu ook het verzamelde materiaal gezamenlijk besproken. Associaties met de thema's die bij dit project een rol spelen, worden eerst  individueel gepresenteerd en daarna gezamenlijk besproken.

Na de bespreking worden afspraken gemaakt voor de volgende bijeenkomst op 24 november. Wie gaat waar aan werken, in de komende periode. Daarnaast wordt ook toegelicht dat een deel van de volgende bijeenkomst in het licht zal staan van een oude techniek die een belangrijke rol speelt in de historie van glas in lood. Die oude techniek is het brandschilderen, een techniek die we als vaardigheid zullen moeten gaan leren toepassen.

Start project Project Doetinchem

29 september 2018

Vandaag is de eerste bijeenkomst van het "Het Collectief  Atelier Ruiten Arts & Objects". De reden voor deze eerste bijeenkomst is nieuw project start. Een project met een behoorlijke omvang en daarnaast een groot aantal uitdagingen.

Project Doetinchem

Dit project omvat het ontwerpen en maken van een aantal glas in lood objecten, voor het nieuw in te richten "Stilte Centrum" van de Abdij St. Willibrord in Doetinchem. "Het Collectief" van Atelier Ruiten Arts & Objects gaat deze opdracht uitwerken en uitvoeren.

Het Collectief
Collectief Atelier Ruiten Arts & Objects

Van links naar rechts Jean, Harrie, Cor, Marina en Rob

Het collectief bestaande uit Jean, Cor, Marina en Rob, staat onder leiding van Harrie Ruiten, eigenaar van Atelier Ruiten Arts & Objects. Deze groep mensen van Atelier Ruiten Arts & Objects, is al diverse jaren verbonden aan het atelier. Daarnaast hebben zij een ruime ervaring in het werken met glas in lood, in de vorm van ramen, voorzetramen en glas objecten. Een collectie van deze ramen en objecten, is te zien in onze Galerij.

St. Willibrordsabdij te Doetinchem

De Abdij in Doetimchem met kernwaard "Confessio et Pulchritudo" - Belijdenis en schoonheid. Maak kennis met leven vanuit de Benedictijnse spiritualiteit in verbondenheid met onze gemeenschap.  Meer informatie over de Abdij St. Willibrord vindt u hier.  Vergeet zeker niet te kijken naar de aflevering van RKK Klooster tv-serie met de titel: "Gastvrijheid versus privacy".

Eerste stap
Ontwerp Project Doetinchem

Eerste ontwerp voor oriëntatie van het project.

In de eerste bijeenkomst is het project besproken. Marina heeft een presentatie verzorgd over de abdij. Harrie heeft op de eerste plaats de informatie die voor Het Collectief van belang is, zoals de opdracht en de eerste stappen in het ontwerp proces toegelicht.  Op de tweede plaats heeft hij ook een sfeer beschreven die binnen het ontwerp proces een centrale rol zou kunnen gaan spelen. Op de derde plaats heeft hij voor ons een impressie gemaakt. Een eerste ontwerp voor oriëntatie van het project, die richting kan geven aan het ontwerpproces. Tot slot heeft Harrie een project-map samengesteld die wij allemaal aangereikt hebben gekregen. Dus we zijn op weg.

Visualisatie

Eerste stap in dit project is visualisatie. Dat betekent dat de eerste opdracht er uit bestaat vertrouwd te raken met afmetingen en omvang van het project.

  • spijkers
Facebooktwitterpinterestlinkedin